Кафедра історії України

Кафедра історії України створена 25 жовтня 1999 року. Завідувач кафедри - к.і.н., доцент Десятничук Ігор Олексійович
 

Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є поглиблене вивчення проблем історії західноукраїнського регіону, зокрема «Великої Волині»; історія міжетнічних та міждержавних відносин України з сусідніми народами і державами: Росією, Білоруссю, країнами Центральної і Південно-Східної Європи;  духовно-культурний розвиток у новий і новітній періоди історії України;

Організація та проведення цілеспрямованої, планомірної науково-дослідницької і науково-творчої роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на самопідготовку та вироблення сталих навичок у застосуванні набутих знань у навчально-виховній педагогічній діяльності, стимулювання роботи професорсько-викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, посібників, довідників з історичних дисциплін, підготовка кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Історія України». 

Склад кафедри: професорів – 1, доцентів – 10, старших викладачів - 2, викладачів – 1, аспірантів - 2.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Десятничук Ігор Олексійович

завідувач кафедри історії України РДГУ
Кандидат історичних наук. Доцент.

Педагогічний стаж становить 11 років.
Працює в РДГУ з 1999 р..
Із 2009 р. – завідувач кафедри історії України РДГУ.

Напрямки наукової роботи:
малодосліджені проблеми історії Чехословаччини, зокрема події  «Празької весни».

Автор низки наукових та науково-методичних праць.
Учасник численної кількості регіональних, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференцій.

Викладає наступні дисципліни: Вступ до спеціальності (історія), Історія південних і західних слов’ян, Всесвітня історія, Теорія історії.

Литвинчук Анатолій Іванович
Кандидат історичних наук.
Професор. Радник ректора РДГУ, ректор Рівненського державного інституту культури (1983-1999), проректор із соціально-економічного та стратегічного розвитку РДГУ (1999- 2006). Заслужений працівник культури України, Відмінник освіти України.

 

Педагогічний стаж - 34 роки.
Працює в РДГУ з 1983 р.
Напрямки наукової роботи:
питання історичного розвитку України, української культури, проблеми вищої школи, художньої творчості та виховання молоді, питання краєзнавства, волинського поліссязнавтва, вдосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки у вузах культури та мистецтва.
Автор понад ста наукових публікацій.

Автор 
підручника «Історія України з найдавніших часів до ХХІ століття. Хрестоматія» (Рівне, 2000. – 262 с.).
Читає дисципліну:
«Історія України».

 

Сулько Віктор Семенович
Кандидат історичних наук. Доцент.

Відмінник народної освіти України 2001 р.
Проректор РДГУ з міжнародного співробітництва та зв’язків із громадськістю 1999-2004 рр.

 

Педагогічний стаж - 38 років.
Працює в РДГУ з 1999 р.
Напрямки наукової роботи: Україна в період Середньовіччя.
Автор
низки наукових та науково-методичних праць,
Автор
посібника «Українська соціологічна думка у пошуках істини. (Зародження і становлення вітчизняної соціології в процесі національного державотворення. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.)» (К., - 2002 – 360 с.).
Читає дисципліну «Історія України» та спецкурси з історії України.

Шеретюк Валерій Миколайович
Кандидат історичних наук. Доцент

 

Педагогічний стаж - 18 років.
Працює в РДГУ з 2002 р., з 2003 р. - декан історико-соціологічного факультету РДГУ.
Напрямки наукової роботи: проблеми міжконфесійних відносин на українських землях у міждержавних відносинах XVI–XVIII ст.
Читає дисципліну «Історія України».

Автор низки наукових та науково-методичних праць, зокрема:
Автор посібника «Релігія і церква в історії України» (Рівне: РДГУ, 2003. – 84 с.)
Співавтор колективного видання «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область» (Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: Р. М. Постоловський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010).

Голова Вченої ради та Науково-методичної ради історико-соціологічного факультету РДГУ, відповідальний редактор фахового видання РДГУ з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», голова редколегії видання історико-соціологічного факультету «Історія очима молодих  дослідників. Збірник наукових праць».
Член науково-експертної ради РДГУ з 2006 р.
Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Під науковим керівництвом успішно захищена кандидатська дисертація Шмида О.П.
Організатор низки регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій
.

 

Галуха Любов Юріївна
Кандидат історичних наук. Доцент

 

Педагогічний стаж - 14 років.
Працює в РДГУ з 1997 р.
Напрямки наукової роботи: духовно-культурний розвиток на українських землях у новий і новітній період.
Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.
Читає дисципліни:
історія України, історія історичної науки і освіти в Україні, історичні школи та методологія історії, спецкурси з історії України.

З 1998 р. член Вченої ради і Науково-методичної ради історико-соціологічного факультету, член Історико-соціологічної секції Науково-методичної ради РДГУ. У 2002–2008 рр. - член редколегії фахового видання РДГУ з історії «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії». Заступник голови редколегії видання історико-соціологічного факультету «Історія очима молодих дослідників. Збірник наукових праць» (2006–2008 рр.). Член редакційної ради видання РДГУ «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (з 2007 р.). В 1998 р. виконувала функції експерта Міністерства освіти при акредитації Рівненського державного інституту культури. У 2009 р. виступала у якості незалежного експерта рукописів підручників.
Організатор низки наукових конференцій на історико-соціологічному факультеті, учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських наукових конференцій і семінарів. Підготувала ряд призерів Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, всеукраїнських, обласних і міських конкурсів науково-дослідницьких робіт.
Під науковим керівництвом опубліковано понад  50 наукових праць здобувачів, магістрантів і студентів та зроблено понад 200 виступів молодих дослідників на наукових конференціях різних рівнів. Пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації, організований спільно Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та Канадсько-Українським проектом «Демократична освіта» (2003 р.). У липні 2008 р. - місячне стажування у Польщі в Університеті Н.Коперніка (м. Торунь) з вдосконалення знання польської мови та культури.

Давидюк Руслана Петрівна
Кандидат історичних наук. Доцент.

 

Педагогічний стаж становить 24 роки.
В РДГУ працює з 1999 р.
Напрямки наукової роботи: діяльність політичних партій Західної України у міжвоєнний період.
Читає дисципліни:
історія України, актуальні проблеми новітньої історії України, методика викладання історії у вищій школі, спецкурс з історії України.
Автор біля 60-ти наукових статей.
Співавтор монографій:

1. Кучерепа М. Давидюк Р. ВУО. Волинське українське об’єднання (1931-1939 рр.). Монографія. Луцьк–Надстир’я.-2001 р.–420 с.
2. Давидюк Р. Жив’юк А. „Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України”. Відлуння Голодомору 1932-1933 років на Рівненщині. – Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2008. - 91 с. 
Учасник численних Всеукраїнських і регіональних наукових конференцій та семінарів. У 1997 році була стипендіатом Kasu im. J. Mianowskiego у Польщі. У жовтні-листопаді 2007 році читала лекції для студентів Торуньського університету ім. Н.Коперніка (Польща). У 2003 р. пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації, організований спільно Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та канадсько-українським проектом „Демократична освіта”. У липні 2008 року навчалася у Польщі, пройшла інтенсивний курс вивчення польської мови та культури у Школі літній при Університеті Н.Коперніка (м.Торунь).
Член Науково-редакційної групи книги «Реабілітовані історією. Рівненська область». Зусиллями членів НРГК у 2006 та 2009 роках вийшло дві книги з серії «Реабілітовані історією. Рівненська область».
Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу учнівських наукових робіт. Здійснює наукове керівництво підготовки дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
За результатами науково-пошукової та громадської роботи нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня згідно з Указом Президента України № 1061/2008 „Про відзначення державними нагородами України”.
 

Пальчевський Руслан Степанович
Кандидат історичних наук. Доцент.

 

Педагогічний стаж - 11 років.
Працює в РДГУ з 1999 р.
Напрямки наукової роботи: український молодіжний рух на Західноукраїнських землях в 20-30 рр. ХХ ст.
Автор низки наукових та методичних праць.
У вересні 2006 року пройшов курс навчання за Міжнародною програмою «Intel» – навчання для майбутнього» і отримав відповідний сертифікат.
Читає дисципліну:
«історія України».

 

Прищепа Олена Петрівна
Кандидат історичних наук. Доцент.

 
Педагогічний стаж - 18 років.
Працює в РДГУ з 2003 р.
Напрямки наукової роботи: розвиток історичного краєзнавства та музеєзнавства в ХІХ-ХХ століттях.
Автор
низки наукових та науково-методичних праць, а також монографій: «Вулицями Рівного: погляд у минуле» (Рівне, 2006. – 223 с.) та «Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..» (Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с.)
Читає дисципліни: історія України, історичне краєзнавство, основи музеєзнавства.

Півоварчук Віталій Миколайович
Кандидат історичних наук. Старший викладач.

 

Педагогічний стаж - 14 років.
Працює в РДГУ з 1999 р.
Напрямки наукової роботи: Соціально-економічне і культурологічне становище західних областей України (1939-1941рр.). Реформування аграрного сектора радянською владою на новоприєднаних землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).
Автор низки наукових та методичних праць.
Читає дисципліну «Історія України».
 

 

Гуменюк Оксана Володимирівна
Кандидат історичних наук. Доцент.

 

Педагогічний стаж - 5 років.
Працює в РДГУ з 2005 р.
Напрямки наукової роботи: Західноукраїнські землі на першому етапі Другої світової війни (вересень 1939-червень 1941 рр.)
Автор низки наукових та науково-методичних праць
Читає дисципліну «Історія України» та спецкурс з історії України.
 

Доброчинська Валентина Анатоліївна
Кандидат історичних наук. Доцент.

 

Педагогічний стаж становить 11 років.
Працює в РДГУ з 1999 р.
Напрямки наукової роботи:
культурне життя на Волині у міжвоєнний період.
Співавтор колективного видання:
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; Редкол. тому: Р. М. Постоловський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010.
Читає дисципліни:
історія України, історіографія історії України.

Підготувала 16 призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді.
Науково-педагогічну й громадську діяльність відзначено Грамотою Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2008), Почесною Грамотою Рівненської обласної ради (2009), Почесною Грамотою Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2010), Почесною Грамотою Рівненського державного гуманітарного університету (2010), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2010).

 

Карпухіна Тетяна Олександрівна
Кандидат історичних наук. Старший викладач

 

Педагогічний стаж - 4 роки.
Працює в РДГУ з 2006 р.
Напрямки наукової роботи: українсько – польські відносини періоду Другої світової війни (1939-1947 рр.)
Автор
низки наукових статей та навчально-методичних комплексів.
Читає дисципліну
«Історія України».

Бондар Ірина Володимирівна
Старший викладач кафедри.

 

Педагогічний стаж - 21  рік.
Працює в РДГУ з 1994 р.
Напрямки наукової роботи:
творчо-пошукова діяльність учнів на уроках історії.
Автор низки наукових статей та навчально-методичних комплексів.
Читає дисципліну «Методика викладання історії» та спецкурс з історії України.

 

Журавльова Світлана Павлівна
Викладач

 

Педагогічний стаж - 16 р.
Працює в РДГУ з 1994 р.
Напрямки наукової роботи: торгово-економічні зв’язки України з зарубіжними країнами 1921-1923 років.
Автор низки наукових праць та навчально-методичних посібників.
Читає дисципліни: історія України, українська етнологія, джерелознавство історії України.

Ісічук Тетяна Савівна
Магістр історії. Старший лаборант кафедри

 


Працює в РДГУ з 2008 р.
Напрямки наукової роботи:
міжконфесійний розвиток на Західноукраїнських землях
у ХХ столітті.

 

Мельник Олександр Володимирович
Лаборант.

 


Працює в РДГУ з 2009 р.
Напрямки наукової роботи:

українсько-польські міжнаціональні відносини на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.).

Прищепа Богдан Анатолійович
Кандидат історичних наук. Доцент. Сумісник кафедри.

 

Педагогічний стаж становить 21 рік.
Працює в РДГУ з  1989 р.
Напрямки наукової роботи:
Волинь в добу Середньовіччя.
Автор низки наукових та науково-методичних праць, а також монографії у співавторстві з Д. Н. Козаком, В. В. Шкоропадом «Давні землероби Волині (пам’ятки археології на Хрінницькому водосховищі)» (Київ, 2004. – 300 с.)  та посібника у співавторстві з Прищепою О. П. «Історичне краєзнавство Волині» (Рівне: ППДМ, 2008. – 352 с.)
Читає дисципліну
«Археологія».

 

Семещук Віра Мелетіївна
Кандидат історичних наук. Доцент. Сумісник кафедри.

 

Педагогічний стаж - 21 рік.
Працює в РДГУ з 2006 р.
Напрямки наукової роботи: історія розвитку меліоративних робіт в Україні.
Автор ряду наукових праць та навчально-методичних посібників.
Читає дисципліну «Історія України».

Яндекс.Метрика
 
 
Оперативна розробка вебсайтів
 
Make a Free Website with Yola.